.

Professioneel, Resultaatgericht, Ondernemend

Begeleiding en ondersteuning van de buitendienst van de gemeente Putten. Primair als interim teamleider om de continuïteit te garanderen en de professionaliteit te bevorderen. Secundair ter ondersteuning van de bedrijfsleider. De buitendienst wordt in de periode     2018 - 2021 aan de hand van een strategisch ontwikkelplan doorontwikkeld tot een solide en duurzame buitendienst. Integraal en resultaatgericht werken zijn hierbij de sleutelwoorden.

Begeleiding en ondersteuning van de afdeling BAT van de gemeente Tilburg. Primair als interim teamleider en secundair om de continuïteit te garanderen (i.v.m. het plotselinge vertrek van de teamleider) en de professionaliteit te bevorderen. Secundair ter ondersteuning van de manager uitvoering. Daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling en herinrichting van de lokale milieustraat.

Begeleiding en ondersteuning van de afdeling Toezicht van de gemeente Dordrecht. Primair als interim teamleider om de continuïteit te garanderen en secundair ter ondersteuning van het bureauhoofd. Daarnaast actief meegedacht over en meegewerkt aan de (uitvoering van) de transitie. De afdeling in de klassieke vorm is per 1 oktober 2016 omgevormd naar een eigen kernteam met hooftaken zoals openbare orde & veiligheid, Horeca en evenementen, en een extern team met secundaire zaken zoals bijvoorbeeld het parkeerbeheer.

Pro5 trainde en begeleide buitendienstmedewerkers van Dar Nijmegen, ACV Ede, Avri Geldermalsen, Spaarnelanden Haarlem, SW-bedrijf Cambio Deventer, Circulus Deventer, Cylus Gouda en de gemeenten Zaanstad, Apeldoorn, Amsterdam (aantal stadsdelen), Leidschendam-Voorburg, Amstelveen, Dongen, Oosterhout, Alphen aan den Rijn, Maassluis, Emmen, Steenbergen, Middelburg, Vlissingen, Westland, Groningen, Noordoostpolder en Leiderdorp bij de opschaling/overgang van/naar beeld- en resultaatgericht werken i.c.m. effectief leiderschap.

Bij de afdelingen reiniging van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (gemeenten Baarn, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist), DAR (gemeente Nijmegen), Stadsdeel Oost (gemeente Amsterdam), gemeente Oosterhout (NB), gemeente Alphen aan den Rijn, Circulus (Deventer), gemeente Deventer, gemeente Dongen, gemeente Apeldoorn, SW-bedrijf Cambio (Deventer) en gemeente Capelle aan den IJssel zijn de veegdiensten overgegaan van frequentiereinigen naar reinigen op beeldkwaliteit. Pro5 heeft de operationele aspecten van deze projecten verzorgd en tevens de cultuuromslag in gang gezet.

Pro5 begeleide Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) Geldermalsen bij de uitbreiding van haar dienstenpakket op het gebied van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).

Bij de afdeling reiniging van inzamelbedrijf Avalex in Den Haag werd Pro5 op interim-basis ingezet als teamleider (inzameling en bedrijfsbureau) en voor coaching van een deel van het middenkader en om een aanzet te geven tot de gewenste cultuurverandering. Daarnaast heeft Pro5 meegedacht over en meegewerkt aan de (uitvoering van de) strategische plannen voor de toekomst.

Pro5 trainde een deel van de buitendienst van SW-bedrijf Promen te Gouda op het gebied van kwaliteit, veiligheid en efficiency.

Pro5 trainde een deel van de buitendienst van reinigingsbedrijf RD4 te Heerlen ter voorbereiding op het examen VCA.

Pro5 bood als interim teamleider actieve en intensieve ondersteuning aan de gemeente Cranendonck bij de samenvoeging van twee afzonderlijk opererende buitendiensten. Tijdens dit traject moesten twee groepen met verschillende culturen worden samengevoegd tot één homogene buitendienst.

Bij de afdelingen reiniging van Reinigingsbedrijf Midden Nederland, DAR en de gemeente Amstelveen is Pro5 op interim-basis ingezet als teamleider en voor individuele coaching van een deel van het middenkader en om een aanzet te geven tot de gewenste cultuurverandering.

Voor de Europese Unie is in Gaza (Israël) een project gedaan voor het inzamelen, transporteren, opslaan en verwerken van chemisch en gevaarlijk (ziekenhuis)afval.