.

Professioneel, Resultaatgericht, Ondernemend

Begeleiding en ondersteuning van de afdeling Buiten van de gemeente Stichtse Vecht. Als interim IBOR-coördinator (IBOR = Integraal Beheer Openbare Ruimte) het coördineren van de uitvoering; het opstellen van een nieuw bestek voor o.a. het groenonderhoud; samenwerken met het interdisciplinair team dienstverlening en communicatie, het schrijven van voortgangsrapportages voor de gemeenteraad en het meedenken in dat kader over hoe het beheer van de openbare ruimte, met name op het gebied van het groenonderhoud, beter kan worden vormgeven mede op basis van praktijkervaringen; schakelen tussen beleid, voorbereiding en uitvoering en zorgen voor een integrale afstemming; toezicht op het groenbestek; het voeren van de directie; stimuleren van initiatieven door en voor bewoners in samenwerking met de onderhoudsaannemer.  

Pro5 wordt ingezet als mediator om te bemiddelen tussen partijen die om uiteenlopende redenen een conflict of onenigheid hebben.

Pro5 is adviseur voor een aantal gemeenten en bedrijven op het gebied van bedrijfsorganisatorische vraagstukken.